Program for INTERVALL DOA Vinter 2022/2023 Tirsdager Kl.20 -21
Standard oppvarming: 10 min løp rolig 5 min i i2 (eller variere med drill innimellom) 3 stigningsløp fordelt på 3 runder
Uke 44: 2x 10 min 40/20 med 5 min jogg i pausen og 5 min etterpå
Uke 45: 3x4min 15/15 p 2 min jogg + 6x2min p30s
Uke 46: 3x5min 15/15 p 2 min jogg + 2x5min p30s
Uke 47: 4x4min 15/15 p 2 min jogg + 10 min i2
Uke 48: 2x 12 min 45/15 med 5 jogg i pausen
Uke 49: 3×8 min 45/15 med 3 jogg i pausen
Uke 50: 3×8 min 45/15 med 3 jogg i pausen
Uke 51: 1-1-2-2-3-4-3-2-2-2-1-1-1-30-30 pausen 30 s (etter 3 og 4 min p1min)
Uke 1: 4x4min 15/15 p 2 min jogg +10 min i2
Uke 2: 3x8min 40/20 p 3 min jogg
Uke 3: 1-1-2-2-3-4-3-2-2-2-1-1-1-30-30 pausen 30 s (etter 3 og 4 min p1min)
Uke 4: 1-1-2-2-3-3-4-4-2-1-1-1-30-30 p 30s (etter 4 min p 1 min)
Uke 5: 5-4-3-3-2-2-2-1-1-1-1-30-15 p 30s
Uke 6: 8x3min i2+ 30s RASK p 30s jogg
Uke 7: 6x4min i2+ 30sRASK p 30s jogg
Uke 8: 3x10min 45/15 med 3 min jogg i pausen
Utløpene/tøyning i forhold til kl.21
I hallen er det kjekt å jobbe med farten og det er litt letter å gjøre det i hallen enn ute om vineren.
Langintervalle klare alle ute på egen hand 😉
Vel møtt!