I forlengelse av årsmøtevedtaket fra 2020 har klubbens styre, sammen med arbeidsgruppen for HTK-hallen, arbeidet videre med realiseringen av vårt triatlonanlegg. Nødvendige selskap er etablert, prosjektet er videreført og tilbud sendt til kommunen. 

Som alle vet valgte Haugesund Kommune i høst å trekke tilbake utlysningen om leie av basseng, og våre politikere ønsket heller å satse på et flytende utendørsbasseng i Smedasundet. Vi ser i spenning på den videre utviklingen av et slikt sjøbad, og håper og tror at dette kan bli en spennende attraksjon for byen og en viktig katalysator for sentrumsutvikling og livet på kaien. 

Vi ser likevel ikke at dette skal påvirke vårt ønske om å sikre våre medlemmer og utøvere tilstrekkelig kapasitet i et egnet anlegg, og har fortsatt arbeidet for å kunne realisere våre planer uten opphold.  

I motsetning til andre idrettshaller i Haugesund har vi aldri bedt om støtte eller bidragsmidler fra kommunen til vårt prosjekt. Vi har kun tilbudt kommunen å leie tilgjengelig bassengkapasitet i vårt anlegg til en rimelig og konkurransedyktig sum, slik at de enkelt, raskt og rimelig kunne oppfylle sitt lovpålagte krav om godt tilrettelagt svømmeopplæring i skolen, i gode og trygge omgivelser på både kort og lang sikt. Prosjektet har derfor heller aldri vært avhengig av å inngå en fast leieavtale med kommunen for å kunne gjennomføres. Vårt viktigste ønske med denne prosessen har vært å kunne sikre ALLE i kommunen et best mulig tilbud, gjennom samarbeid med det offentlige. Med formannskapets klare tilbakemelding har vårt fokus skiftet over på egne behov og potensielt samarbeid med andre leietakere og brukere av anlegget.   

Det arbeidet som nå er gjort har avdekket et stort ønske og behov for å leie bassengtid og andre funksjoner i vårt anlegg, fra både private, ideelle stiftelser, barnehager, privatskoler og fra flere tilstøtende kommuner. Denne dialogen og kartleggingen har gjort oss sikre på at vi kommer til å nå det nødvendige inntektsnivå som trengs for å sikre bærekraftig økonomi i eget anlegg. 

Vi har derfor søkt kommunen om bruksrett på tomten, og det forberedende arbeidet med å sikre leietakere er påbegynt. Nå tar vi første konkrete steg mot en realisering av HTK-hallen! 

For å styrke vår egenkapital lanserer vi nå en crowdfunding, hvor du som enkeltperson eller selskap kan være med på å legge grunnsteinen for Norges første triatlonanlegg. Alle som bidrar med en donasjon over 500,-, vil få navnet sitt inngravert på en vegg i anlegget som vil stå i hele hallens levetid. Klikk deg gjerne inn på vår gavefondside og sikre deg ditt navn på veggen allerede i dag! Er du gull, sølv eller bronse? Kanskje platina? 

Dersom du har kontakter i et firma du mener bør bidra i fundingen, ber vi om at du tar kontakt med Ivar først som vil koordinere dette, slik at man unngår at flere henvender seg til samme firma. 

Vi oppfordrer alle til å oppdatere sitt profilbilde på facebook til et bilde med klubbtøy for å vise sin støtte til prosjektet. Vi håper også dere alle vil dele linken til gavefondsiden sammen med en begrunnelse for hva du tror hallen vil bety for deg, dine, klubben eller byen. 

Vi er som alltid optimister, og vår målsetting er at anlegget skal være realisert i løpet av 2022. Sammen får vi dette til!  

Styret og arbeidsgruppen.