Mange lurer på hvordan det går med arbeidet med HTK-hallen og svaret er som følger.  

-Jo takk, det går sakte men sikkert framover og vi kommer i mål, men vi er litt usikker på når men her kommer en oppdatering. 

 

Rammesøknad:

Som dere kunne lese Haugesund Avis fikk vi etter møte med Haugesund Kommune noen punkter å arbeide med. Ett av disse var flom, hvor fylkesmannen anbefalte at vi ikke fikk sette i gang før dette var utredet. Prosjektgruppen har gjort et grundig arbeid med å kartlegge og belyse dette. Resultatet ser ut til å være at vi må heve bygget 10cm.  

Lånegaranti:  

Vi fikk i mai avslag på vår søknad om kommunal lånegaranti. Det jobbes videre med alternative løsninger.  

 

Bruksrett til tomt:  

Vi får nå den nødvendige avtalen for bruksrett på tomten. Når denne er mottatt, og en finansieringsplan er på plass, vil det søkes om spillemidler.   

Spillemidler:  

HTK-hallen er berettiget til ca 35 millioner i spillemidler. Da det på stortinget bevilges en mindre sum en hva det søkes om hvert år har det opparbeidet seg ett etterslep for norsk idrett på ca 5,5 milliarder kroner. Det gjør at spillemidlene først utbetales år 3-4-5 og det gir alle nye anlegg ekstra finansieringskostnader de første årene.  For oss utgjør dette i overkant av 5 millioner totalt i rente kostander.   

 

Energi: 

Det siste årets strømpriser har gjort at vi virkelig har måttet dukke inn i denne problematikken. Vi arbeider med å få på plass størst mulig grad av egen energiproduksjon via solcelle anlegg samt energi brønner. Det ser ut til at vi nå har løsning på ca 590.000 KWT i solcelle anleggene. HTK-hallen har ett estimert total forbruk på ca 900.000 KWT pr år. I tillegg til å spare strømkostnad sparer vi også nett leie.  Energi er nok noe vi kommer til å arbeide med kontinuerlig, også etter at hallen er åpnet. 

 

Pris HTK-Hallen: 

I og med at det har vært så my uro i byggebransjen har vi valgt å sitte helt i ro i forhold til å innhente nye priser. Det vil måtte hentes inn nye priser etter hvert som prosjektet modnes.  

 

  Så fremdriften er der selv om det nå går saktere enn vi ønsker.  

 

Mvh 

Styret i HTK-Hallen AS