Onsdag 30.3.2022 ble årsmøtet i HTK avholdt i Sjøfartsdirektoratets lokaler.
Styreleder Jon ledet deltagerne gjennom sakslisten og vi fikk gode innlegg fra Jon og Trener Erik om året som gikk samt Ivar som informerte om status på HTKhallen.
Mange gode innspill, diskusjoner og forslag kom frem i løpet av møtet. Engasjementet i klubben er det ingenting å si på 😄
Kort oppsummert ble alle punktene i sakslisten godkjent enstemmig. Noe klarifisering i ordlyden på noen av punktene ble gjort og vil fremkomme i referatet. Disse endringene ble gjort for å forsikre oss om at vi gjør de rette tingene på den rette tiden og i henhold til lover/regler og vedtektene.
Vi har ett spennende år foran oss med HTK hallen, Norway International Triathlon og Norwegian tri camp i forkant av NIT.
Som klubb vil vi i året som kommer fokusere på å få på plass formalitetene (årshjul, organisasjonsplan osv )
Vi jobber også med å få igang alle de sosiale kjekke tingene i klubben igjen etter 2 år med korona. Ting som vår kick off, sykkel mekkekurs, 10 årsjubileumsfest m.m
Takk for oppmøtet!