Her finner du alt du trenger for å delta i Super Sprint for voksne i Haugesund Triatlon

NB! Endringer kan forekomme

Distanse

Deltakerne svømmer 375 meter svømming, 10 km sykkel og 2.5 km løping

Aldersklasser

Deltakere grupperes i klassene Junior Kvinne/Mann, Senior Kvinne/Mann og Age Group Kvinne/Mann 17-19, 20-24,25-29,30-34 osv.

Påmelding

Påmeldingen er bindende og personlig. Startkontingenten refunderes ikke, uansett årsak.

Lisens

Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må tegne lisens for å kunne delta. Lisensen kan tegnes ved påmelding. Les mer om lisensordningen og priser her.

Henting av startnummer

Deltaker vil motta en konvolutt som inneholde startnummer, tidtakerchip og pålagt svømmehette. Denne hentes ved start (Haugesund Toppidrettsgymnas, Hanne Kroghs vei 6). Se Programmet for åpningstider.

Ved henting må deltaker forevise legitimasjon og gyldig lisens (helårslisens eller engangslisens).

Race Brief / Deltaker-møte

Deltakermøte hvor du får du vite om endringer, tips og anledning til å stille spørsmål. Tidspunktet og sted står angitt i programmet.

Sjekkliste utstyr (forslag)

Diverse
– Legitimasjon (til nummerhenting)
– Lisensbevis (for deg som har årslisens)
– Tidtagerchip (mottas ved nummerhenting)
– Skiftetøy til etter målgang

Svømming
– Håndkle til å tørke deg etter svømmingen (valgfritt)
– Våtdrakt/svømmetøy
– Svømmebriller (reserve svømmebrille)
– Svømmehette (pålagt å bruke arrangørens)
– Klokke (valgfritt)
Sykkel
– Startnummer (mottas ved nummerhenting)
– RaceBelt til startnummer i stedet for sikkerhetsnåler (valgfritt)
– Sykkel (temposykkel og bøyler ikke tillatt under Haugesund Triatlon)
– Sykkelhjelm (godkjent og skadefri)
– Sykkelsko/Joggesko
– Sykkelbukse (valgfritt)
– Drikke (en flaske på sykkelen, valgfritt)
– Sykkelpumpe
– Ekstra slange/dekk (valgfritt)
– Solbriller (ja, det er sol i Haugesund)

Løping
– Joggesko
– Sokker
– Løpetøy

(drikkestasjon i skiftesonen og i mål)

Skiftesonen

Skiftesonen er et inngjerdet område ved Haugesund Toppidrettsgymnas. Bildet angir inn- og utganger, toalett, sykkeloppstilling og andre fasiliteter.


Innsjekk Skiftesone

Alle deltakerne må sjekke inn i skiftesonen etter tider angitt i programmet. Skiftesonen vil være stengt for andre enn deltakerne under konkurransene.

Ved innsjekkingen kontrolleres det at sykkelen er i forsvarlig stand med godkjente bremser og at deltaker har CE godkjent sykkelhjelm med fungerende stropper.


NB! Draft-legal

Haugesund Triatlon Super Sprint er en draft-legal konkurranse. Det betyr at det ikke er lov å benytte tempo-sykkel under konkurransen. Gyldige sykler er f.eks. «vanlig racer», hybridsykkel eller terrengsykkel. Det er ikke lov med tempobøyler som stikker lenger ut enn bremsene, eller noen form for spesialhjul. Deltakere som ikke oppfyller utstyrskravene nektes å starte i konkurransen. Det er deltakerens ansvar å ha riktig utstyr.

Alle må framvise startnummer som også angir plass i skiftesonen. Sykkelsetet festes på stativet slik det anvises. Sykkel-sko, briller, hjelm og annet sykkelutstyr kan plasseres på sykkelen. Annet utstyr i medbrakt kasse eller fint plassert ved siden av sykkelen. Rot kan medføre tidsstraff.

NB: Skiftesonen er kun for deltakere.

Alle deltakere må bruke utdelt svømmehette. Det er obligatorisk med våtdrakt. Endringer i dette vil bli opplyst om på konkurransedagen. Startnummer kan være på under våtdrakt.

Fra SVØMMING til SYKLING Våtdrakten beholdes på til du kommer inn i skiftesonen. Våtdrakt, svømmebrille og svømmehette plasseres på din plass i skiftesonen. Godkjent sykkelhjelm skal være kneppet og forsvarlig festet før du forlater skiftesonen. Dommere vil kontrollere at du har plassert startnummeret ditt bak (tips: bruk et såkalt ‘race belt‘ så slipper du å bruke sikkerhetsnåler), at hjelmen din er forsvarlig festet, og at du ikke sykler før du er utenfor skiftesonen.

Fra SYKKEL til LØPING Du går av sykkel på anvist plass og plasserer sykkel på din plass i skiftesonen (samme nr som startnummer). Hjelm tas av når sykkel er plassert. Startnummer skal være synlig på brystet ditt før du forlater skiftesonen.


Svømmearena

Svømmingen foregår i Skeisvannet (ferskvann). «Svømmeløypen» er 375 meter lang og svømmes en gang.

Sykkelløype

Sykkelløypen foregår på stengte veier. Løypen er relativt flat med fin asfalt og bred veibane hele veien. Løypen er ca 5 km og sykles 2 ganger.

Stengte veier betyr dessverre ikke at vi kan garantere at veien vil være bilfri. Det kan dukke opp en bilist i løypetraseen, selv om vi tilstreber at dette ikke skal skje. Du skal holde deg i høyre halvdel av veibanen og det vil ikke være lov å krysse midtstreken. Dommere langs løypen og på motorsykkel vil kontrollere at dette overholdes og vil kunne tildele deg tidsstraff dersom det skjer.

Det praktiseres Draft-legal i alle Haugesund Triatlon SuperSprint konkurranser. Det betyr at du har lov å «henge» på hjulet til andre syklister (såkalt Drafting).

Det vil være tillatt å ta i mot assistanse fra arrangør til mat, drikke, medisinsk eller mekanisk assistanse. Punktering og annen reparasjon av sykkel må du håndtere selv, eller ved hjelp av utøver som er med i samme konkurranse. Assistansen kan bestå i å gi, låne eller dele, mat, drikke, verktøy, dekk, slange, lappesaker eller lignende.

NB! Kart kommer

Løpeløype

Løpeløypen foregår i naturskjønne omgivelser i Haraldsvang. Dekket er en delvis asfalt og grus. Det løpes 1 runde, totalt 2.5km, med mål utenfor Haugesund Toppidrettsgymnas.

Regler

Haugesund Triatlon følger Norges Triatlonforbunds konkurransereglement. Teknisk delegat (TD) og hoveddommer (HD) vil være oppnevnt av NTF.

Nedenfor har vi oppgitt et utdrag av punktene i reglementet.


FORMÅL

  • Sikre rettferdig konkurranser i god sportsånd
  • Sikre deltakernes sikkerhet før, under og etter konkurranse
  • Fremme evner og talent uten unødvendig begrensning på utøvernes muligheter
  • Gi sanksjonsmuligheter overfor utøvere som tilegner seg en urettmessig fordel

Konkurransen er ”draft legal”. Det betyr at deltakere har lov å ligge på hjul under sykkelkonkurransen


STRAFFEBOKS

Brudd på NTFs konkurranseregler kan resultere i at utøveren blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt. Gjennomføringen av tidsstraff gjøres i området merket Straffeboks (”Penalty Box”). Utøver har selv ansvar å stoppe ved «straffeboksen» og blir diskvalifisert om han/hun ikke stopper. Under konkurransen er det ikke tillatt med:

  • Bar overkropp utenfor skiftesonen
  • Hodetelefoner av alle slag
  • Glassflasker
  • Mobiltelefoner
  • MP3-spillere

Brudd på dette medfører diskvalifikasjon. Detaljert informasjon om vil bli gitt under deltaker-møtet.


DOPING

Haugesund Triatlon følger Antidoping Norges regelverk. Alle utøvere er ansvarlige for å sette seg inn i Antidoping Norges regelverk inkludert rutiner for testing.


FORSØPLING

All forsøpling er forbudt og gir umiddelbar diskvalifikasjon.


TIDSBEGRENSNING (CUT-OFF)

Det er ingen tidsbegrensning i Haugesund Triatlon

Målgang

Målområdet Haugesund Triatlon Super Sprint er like utenfor Haugesund Toppidrettsgymnas.

Tidtakerbrikker

Tidtakerbrikkene skal ikke returneres. Dersom tidtakerbrikken ikke beholdes, ber arrangøren deltakeren om at tidtakerbrikken kaster i egnet avfallscontainer.

Avlysning

Ved avlysning av arrangementet før 1. mai 2019 refunderes 50% av start-kontingenten. Ved avlysning etter dette tidspunkt refunderes ikke start-kontingenten. Dette gjelder uavhengig av grunnen til avlysningen.

Resultater

Resultater vil bli publisert fortløpende på EQ-timing sine websider, og Haugesund Triatlon sine websider like etter konkurransen.

Resultater 2018

Protester

Protester må varsles hoveddommeren (HD) senest fem minutter etter målgang. Protesten må være levert skriftlig senest femten minutter etter målgang. Det er et protestgebyr på kr 200. Stevnets jury vil behandle protesten på vanlig måte og meddele resultatet til klageren på stedet. Juryens beslutning er endelig.

Premiering

Deltakerpremie til alle som gjennomfører.

Utsjekk skiftesonen

For å sjekke ut sykkel og utstyr fra skiftesonen, må deltakerne fremvise eget startnummer. Deltaker må selv hente sitt utstyr. Se program for siste mulighet for utsjekk

Gjenglemt utstyr

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart i én uke etter konkurransen.

PUBLIKUM OVERNATTING