HTK konstaterer at formannskapets flertall stemte for å kun utrede sjøbadet i Smedasundet som eneste alternativ for kommunens tilbud for skolesvømming og idrett, og at det ikke er ønskelig å inngå en leieavtale med HTK hallen as. Vi ser med spenning på den videre utviklingen av et slikt sjøbad, og håper og tror at dette kan bli en spennende attraksjon for byen og en viktig katalysator for sentrumsutvikling og livet på kaien.

HTK ser likevel ikke at dette påvirker våre behov og vårt ønske om å sikre våre medlemmer og utøvere tilstrekkelig kapasitet i et egnet anlegg. Vi vil derfor fortsette arbeidet for å kunne realisere våre planer uten opphold.

I motsetning til andre idrettshaller i Haugesund, har vi aldri bedt om støtte eller bidragsmidler fra kommunen til vårt prosjekt. Vi har kun tilbudt kommunen å leie tilgjengelig bassengkapasitet i vårt anlegg til en rimelig og konkurransedyktig sum, slik at de enkelt, raskt og rimelig kunne oppfylle sitt lovpålagte krav om godt tilrettelagt svømmeopplæring i skolen, i gode og trygge omgivelser på både kort og lang sikt. Prosjektet har derimot aldri vært avhengig av å inngå en fast leieavtale med kommunen for å kunne gjennomføres. Vårt viktigste ønske med denne prosessen har vært å kunne sikre ALLE i kommunen et best mulig tilbud, gjennom samarbeid med det offentlige. Med formannskapets klare tilbakemelding denne uken, skifter også vårt fokus nå over på egne behov og potensielt samarbeid med andre leietakere og brukere av anlegget.  HTK ønsker alle som vil hjelpe oss med å nå våre visjoner for idretten, ved å være med som partner, leietaker, bruker eller støttespiller, hjertelig velkommen på laget!

Styret i Haugesund triatlonklubb