Equinor har lansert en ny søknadsportal der det er mulig å søke om støtte til alle gode formål for barn, ungdom og studenter. HTK har søkt, og er valgt ut til å motta 10 000 kr.

Dette er penger som vil bli brukt på arbeid/utstyr til ungdomsgruppa. To ganger i året er det mulighet for å søke om støtte. Neste søknadsperiode åpner igjen 1. april 2022.

Vi takker Equinor for støtten!

Les mer om Morgendagens Helter her