PÅMELDING PROGRAM PUBLIKUM TILREISENDE

Info til alle beboere på Bleikemyr

Under Haugesund Triatlon mandag 10.juni vil enkelte veier bli stengt eller få redusert fremkommelighet.  Bleikemyr-ringen stenges i perioden 1200-1500

Berørte veier
– Mjåsundvegen mellom Hanne Kroghs Veg og Egils Veg
– Egils Veg
– hele Skeisvollsvegen og Austrheimsvegen samt nordgående kjørebane Tittelsnesvegen.
Det vil være helt stengt for innkjøring på disse vegstrekningene. Vegene åpnes for fri ferdsel så snart siste syklist er ankommet Haugesund Toppidrettsgymnas.
Vi ber bilister om å vise hensyn, og henstiller berørte beboere på Gard, Austerheim, Bleikemyr og Kvala om å planlegge for endret kjøremønster mellom 12:00-15:00.
Strekningen Kvala og Gardsenteret vil være åpen i ett felt og det blir kjørt kontinuerlig kolonne i aktuelt tidsrom.
Kolumbus vil også endre sine bussruter. Se egne oppslag
Haugesund Triatlon beklager de ulemper dette måtte medføre for beboerne i tidsperioden.
Kvala
Gard

PÅMELDING PROGRAM PUBLIKUM TILREISENDE