Mandag 21.12 19:00-20:00 Svøm barn og ungdom

20:00-21:00 Svøm Nivå 1

21:00-22:00 Svøm Nivå 2

Onsdag 23.12 15:00-1700 Svøm U (to baner)
Søndag 27.12 18:00-19:30 Svøm B+ U (2007 og 00)

19:30-21:00 Svøm nivå 1 og 2

Mandag 28.12 19:00-20:00 Svøm barn og ungdom

20:00-21:00 Svøm Nivå 1

21:00-22:00 Svøm Nivå 2

Onsdag 30.12 15:00-1700 Svøm U (to baner)

19:30-21:00 Spinning

Vanlige treningstider igjen fra og med 02.01