Etter 6 år som hovedtrener i klubben, vil Mikal fra høsten av ta permisjon fra rollen som hovedtrener i HTK. Han har fått en stor mulighet til å følge drømmen om videre satsing for å nå verdenstoppen som trener i triatlon, sammen med sin bror Gustav. Gjennom dette vil han kunne få god kunnskap og erfaring, som kan komme tilbake til klubben på sikt. Mikal har bidratt til et positivt treningsmiljø i klubben for alle medlemmer, stor idrettsglede blant de yngste, samt fått frem flere landslagsutøvere for klubben. Han kom til klubben som 21-åring, og har fått anledning til å utvikle sin trenerkompetanse på alle nivå.

Selv om det er trist at Mikal fra høsten ikke vil være daglig tilgjengelig for oss, ønsker vi nå å introdusere et utrolig bra alternativ. Erik Nygaard Madsen trer nå inn i rollen som trener for klubben, og vil dermed få muligheten til å utvikle seg på samme arena som Mikal har fått. Mikal vil fungere som en mentor i Eriks utvikling, men den daglige treningsaktiviteten vil styres av Erik. 

Mikal tar laktatmåling på Erik. Her fra tilbake i februar 2019.

Erik Nygaard Madsen er 19 år og har gått alle stegene i klubben fra nybegynner til landslagsutøver med VM-deltakelse. Han har av ulike grunner valgt å legge trisuiten og satsingen som toppidrettsutøver på hylla, og er allerede i gang med å utvikle seg som trener. Han har allerede en enorm respekt i ungdomsgruppa, og vil i førsteomgang ta over treningsansvaret for barn og ungdom. Når han er klar for det, vil han også få mulighet for ytterligere ansvar for de voksne i klubben.

Det er selvfølgelig trist at vi nå kommer til å se mindre til Mikal, men klubben har stor tro på at Erik vil kunne fortsette det gode arbeidet Mikal har startet på. For HTK er dette også en god mulighet for å kunne utvikle treningskompetanse ytterligere, også sett opp mot den fremtidige HTK-hallen.

Formelt vil endringen tre i kraft i løpet av August, men vi vil allerede nå kunne møte Erik på trening. Dette gleder vi oss til.