50.000 til Espedal

Onsdag ble det kjent at Haugesund kommune tildeler årets idrettsstipend på 50.000 kroner til Endre Espedal. Endre ble norgesmester på sprint og olympisk distanse i 2020 sesongen. Under sistnevnte distanse ble han også tildelt kongepokal.

Kommunen skriver: «Bakgrunnen for tildelingen er Endre sine sterke prestasjoner i inneværende år, med blant annet 2 kongepokaler og gode plasseringer i flere worldcup-konkurranser. Han er fortsatt en ung og ambisiøs utøver i en idrett som krever enorm treningsinnsats og dedikasjon over lang tid for å nå toppen. Årets sesong har vært ekstra krevende med tanke på å skaffe til veie sponsorer og andre økonomiske bidrag. Vi vet at satsingen er økonomisk krevende innenfor denne idretten og at utøvere på Endre sitt nivå trenger økonomisk støtte for å nå gjennom helt til toppen.

Vi håper at dette stipendet kan være et viktig bidrag til at Endre kan videreutvikle seg som utøver og fortsette å ta nye steg mot toppen i triatlonsporten.»

Link til Haugesund kommune sin uttalelse 

Link til H-avis sin nyhetssak