Nå er prosjekteringen av HTK-hallen i gang. Det er allerede avholdt 2 møter og brikkene faller på plass slik at rammesøknad snart sendes.

Dette er en milepæl da vi nå har gått fra ett dugnads basert prosjekt, til ett betalt oppdrag.

Grunnleggende konstruksjon , brannsikkerhet , plassering og dimensjonering av tekniske rom og valg av basseng løsning er nå på plass.

Basseng løsningene har vært gjennom veldig mange evalueringer både i form av pris, tilpasning til spillemiddel reglement , valg av dybde og fleksibilitet i løsningen.

Bassengene blir nå plassert med 4,5 meter mellomrom. Dette gjør at de sees på som 2 separate enheter og gir oss spillemidler pr basseng. Mellom bassengene vil det komme nedsenkbar skillevegg som gjør at bassengene kan fungere som 2 adskilte klasserom/trenings arenaer.

Basseng A som ligger mot vest vil ha 2 meter dybde. Dette er ifølge basseng leverandør den hurtigste dybden å svømme på, og i den grad det skal være svømmestevne vil vi kunne presentere ett veldig hurtig basseng. Dette vil også være ett basseng som gir høy treningskvalitet og vil absolutt tilfredsstille utøvere på alle nivå.

Basseng B vil ha 160cm dybde , men det vil også ha hev/senk bunn på 10×12.5meter i den ene enden. Det gjør at vi kan heve bunn opp til 0nivå om vi ønsker det. Det gir oss også stor fleksibilitet slik at vi kan tilpasse bruken til alle klubbens medlemmer fra 5 til +100 år.

Det er adskilte renseanlegg for hvert av bassengene. Selv om dette er en dyrere løsning enn å ha ett større anlegg så gir det oss større fleksibilitet. Vi kan da ha forskjellig temperatur i bassengene som også kan justeres hurtigere når det er mindre vann som skal opp eller ned i temperatur , vi kan utføre vedlikehold på ett basseng mens det andre er åpent etc.

Banedelere blir laget i HTK sine klubbfarger og er med det med på å styrke klubb profil og identitet ytterligere

Ventilasjon er forøvrig ett morsomt tema. For oss som er over middags høyden i alder er luftkvaliteten viktig. Det legges derfor til rette for et god ventilasjonsanlegg for både bassengrommet og i spinning/løpesal.

Vi vil fremover komme med statusoppdateringer ifm. HTK-hallen, for å holde dere alle orientert om fremdrift og diverse valg. Utformingen blir endelig satt førstkommende onsdag, men har du noe på hjerte vedrørende anlegget er det bare å ta kontakt.

Prosjektgruppa består av Ivar Jacobsen, Håkon Høyland Larsen, Pål Stolt-Nielsen Reksten, Einar Søvik, Svein Alsaker, Sveinung Alsaker, Kjetil Hatlevik, Thor Inge Lie, Torstein Holmedal, Frode Opheim, Helge Seglem.