PROGRAM FRIVILLIG PUBLIKUM

 

Info til alle beboere på Bleikemyr

Under Haugesund Triatlon vil enkelte veier bli stengt eller få redusert fremkommelighet.

Berørte veier og områder vil bli beskrevet med tekst og bilder etter hvert.

 

 

 

Udland Kirke

Udland kirke blir ikke berørt under Haugesund Triatlon 2018