Trenings og utviklingsplan for HTK barn og ungdom

Hjem » Trenings og utviklingsplan for HTK barn og ungdom

Trenings og utviklingsplan for HTK barn og ungdom

Trenings og utviklingsplan for HTK barn og ungdom

Her kommer en gjennomgang og forklaring av klubbens treningstilbud fra de yngste barn på 7år opp til juniorklassen fra 17-19 år.

 • En sesong eller treningsår i HTK går fra høstferie til høstferie. Dette betyr at utøverne går opp til nye treningspartier etter høstferien.
 • MEN, med flere grener og ulike nivåer vil det være rom for justeringer opp og ned i treningspartiene uavhengig av alder. Her er det klubbens faste trenere i samråd med hovedtrener som tar vurderingen om hvilket parti det er best for hver enkelt utøver å trene i de ulike disiplinene, svømming, sykling og løping.
 • HTK ønsker å ha en langsiktig rød tråd gjennom de ulike aldergruppene og nivåene for å sikre en god og trygg utviklingsarena. Derfor har klubben utarbeidet en utviklingstrapp (se lengre nede på siden), for å sikre klubbens unge utøvere et treningstilbud tilpasset fysisk utvikling og mental modenhet.
 • Påfølgende informasjon om trening og grupper gjelder for klubbens treninger.
 • Norges Triatlonforbund sine konkurranseklasser starter fra det året du fyller 13. år. For 2021 vil det si født i 2008.
 • Navnene på klassen er
  • Rekrutt, 13-14 år (født år 2008-2007 i konkurranse året 2021)
  • Ungdom, 15-16 år (født år 2006-2005 i konkurranse året 2021)
  • Junior, 17-19 år (født år 2004-2002 i konkurranse året 2021)
  • Senior, 20 år -> opp
 • Før utøverne fyller 13 år er det få konkurranser gjennom året, da denne aldersgruppen kun skal konkurrere lokalt (ref. barneidrettsbestemmelsene). Klasser og distanser det normalt deles inn i er:
  • Mikro-tri 5-7 år. Distanse 25m-400m-100m
  • Mini-tri 6-10 år. Distanse 25m-800m-300m
  • Barne-tri 11-12 år. Distanse 100m-4000m-1000m
 • Helårslisens er gratis for alle mellom 13-16 år. Lisens fungere som en forsikring, for å konkurrere eller delta på samlinger MÅ utøver ha dette. Lisens krever klubbmedlemskap og tegnes gjennom Min Idrett.
 • Barn under 12 år er forsikret gjennom arrangement og klubber knyttet opp til idrettsforbundet.
 • I triatlon konkurrerer jenter og gutter under samme regelverk og på samme distanser, og ofte i samme startfelt!
  • Det samme gjelder under trening.

HTKs treningspartier

 • Vi tar imot nye barn og ungdom hele året.
  • Barn-rekrutt, 7-12 år. Nybegynnere for aldergruppen. Skal være svømmedyktige ved oppstart
  • Barn-viderekommende 10-12 år.
  • Rekrutt, 13-14 år.
  • Ungdom, 15-16 år.
  • Junior, 17-19år.

Nybegynner parti, 13-19 år. Svømmedyktig ved oppstart start! Snakk med trener for flere treninger

Mer informasjon om det nasjonale regelverket, klasseinndeling og distanser finnes på Norges triathlon forbund sine hjemme sider. Direkte link til regelverket http://triathlon.no/ntf-konkurranseregler/

 

Utviklingstrapp for fellestrening i HTK. Barn-Rekrutt-Ungdom-Junior

Dette dokumentet er ment som ett redskap for å sikre at utøverne i Haugesund triathlon klubb får utvikslingsforhold og tilbud som er riktig for først og fremst alderen/konkurranseklassen utøveren er i. Det er da viktig at trenere, foreldre og utøvere holde seg til trappen. Ved å tørre å tenke og jobbe langsiktig vil det gangne alle og spesielt utøverne på sikt. Noen måter å på det: «En utøver skal ha ett lystbetont forhold til intervaller og glede seg til å starte å løpe det når h*n fyller 15 år.» «Utøverne på 11-12 år skal se fram til å få lov til å starte med utesykling året de fyller 13 år». Dette skal være med å hindre at utøver blir lei, men også hjelpe utøveren til å se langsiktig. At egeninnsats og tilstedeværelse over tid gir resultater i form av utvikling av ferdigheter, nivå. impulser og utfordringer.

 

Året utøveren

fyller

Svømming Sykling Løping Basis

Tøying/tradisjonell basis/spenst ell.

Barn

8-9 år

-1-2 ganger i uken, opptil 1time.

-Trening i egen gruppe med kyndig trener.

-Læring av grunnleggende crawl teknikk.

– I stor grad lek preget.

-Variasjon og innslag av andre stilarter

 

Ingen organisert felles aktivitet

 

 

 

Ingen regelmessig organisert felles aktivitet Ingen organisert felles aktivitet
Barn

10-12 år

1-3 ganger i uken, opptil 1,5time.

-Inndelig etter alder men også nivå.

-trening i egen gruppe med kyndig trener.

-Stor variasjon i innhold og metoder.

-Lek og fartspreget for utvikling av god teknikk og hurtighet

-Større innsalg av alle stilarter når crawlsvømmingen er mestret.

-Begynne å mestre vendinger og starter i alle stilarter

Ingen regelmessig organisert felles aktivitet.

 

-1-1 ganger i uken. Varighet opptil 1 time

-Trening i egen gruppe med jevnaldrende

-Trening gjennom aktiviteter som lek og konkurranser. Med hensikt å utvikle teknikk, hurtighet og koordinasjon.

-Trening ledet av kyndig, motiverende og inspirerende trener.

– Tester kan foregå sammen med eldre utøvere.

-1-1 ganger i uken, varighet opptil 1 time

-I stor grad «lek og moro», der øvelsene utvikler generelle koordinative egenskaper, spenst, hurtighet og samarbeid.

 

Rekrutt

13-14 år

-2-4 ganger i uken, varighet opp til 1,5 time.

-Stor variasjon i innhold og metoder, mye bruk av drill

-utvikling og fokus på alle stilarter.

-mye preget av god teknikk i høy fart over korter distanser.

-1-1 gang i uken, varighet opptil 1,5time

-Spinning om vinteren, intervaller med stor variasjon og utvikling av effektiv teknikk.

– Utesykling vår/sommer/høst preget av lek og aktiviteter som utvikler ett sort spekter av ulike teknikker/ferdigheter for utvikling av høy fart

– Hovedsakelig på ikke trafikkert område.

Spinning om vinteren

-1-1 ganger i uken

– trener helst i egen gruppe, med egen kyndig og motiverende trener.

-Lek og fartspreget for utvikling av god teknikk og hurtighet

-Kan bli med ungdom på tester og andre passende intervalløkter.

-1-1 gang i uken

– I stor grad «lek og moro», der øvelsene forbedrer generelle koordinative egenskaper, spenst, hurtighet og samarbeid.

 

Ungdom

15-16 år

-3-6 ganger i uken, varighet opp til 2 timer

– Større fokus på crawl og crawl fokus under lengre drag og serier. Disponering av krefter under lengre intervaller.

– Repetisjons/terping preger trening. «fokus» som metode

-1-2 ganger i uken, varighet opp til 2 timer.

Spinning om vinteren, fokus på utholdenhetsutvikling

-Utesykling fokus på teknikk og fartsutvikling i større grad konkurransespesifikke øvelser.

-økt 2, fells langtur.

-1-2 ganger i uken, varighet opptil 1,5

-kan trene med yngre og eldre, avhengig av nivå og innhold.

-treninger preget av kondisjonsutvikling, øving på å disponere krefter på intervaller.

-med teknikk og hurtighet i bunn

-økt 2, felles egentrening.

-1-2 ganger i uken, opp til 1timer.

– I stor grad «lek og moro», der øvelsene videre utvikling av koordinatve egenskaper, spenst, hurtighet og samarbeid.

-økt 2, trening uten trener men med program til etter f.eks svøm. Større spesifikt fokus på styrke, mobilitet

 

Junior

17-19 år

-4-7 ganger uken, varighet opptil 2timer

– Mer bruk av repetisjon for å mestre ulike teknikker. I større grad sammensatte og helhetlige øvelser.

 

-1-3 ganger i uken, varighet opp til 3timer

– Preget av mer konkurransespesifikk trening. Utholdenhet og teknikk i ett.

– Med og uten trener. Erfarne utøvere kan lede økter for jevnaldrende og yngre.

– Langturer

-1-3 ganger i uken, varighet opptil 1,5 time

-God gjennomføring av utholdenhetstrening/ intervaller. Teknikk og hurtighet i bunn.

– Utøvere kan få ansvar for å lede felles økt for jevnaldrende og yngre

-økt 2-3, felles egentrening med og uten fast program.

 

-2-3 ganer i uken, opp til 1time.

-I større grad spesifikk videre utvikling av koordinatve egenskaper, styrke, spenst og hurtighet.

 

Med vennlig hilsen

Hovedtrener, Mikal Iden

2019-01-01T09:13:32+01:00
Gå til toppen